SINGER, SONGWRITER & PRODUCER

CONTACT ME

NEW RELEASE

SERVICES

Wie is Donna?

Ik ben zelf op mijn 14de jaar gestart met muziek zelf uitbrengen, op YouTube en muziekpagina’s toen de tijd. Gaandeweg ben ik mijn eigen label gestart en heb ik bij elkaar al meer dan 4 miljoen plays op mijn naam verzameld. Met mijn independent label word ik in Spotify playlists geplaatst en worden mijn nummers wereldwijd op de radio gedraaid.

Ik weet nog hoe lastig ik het allemaal in het begin vond en toen mij voor het eerst contracten werden aangeboden, ik eigenlijk geen idee had wat ze betekenden en inhielden. Ik wil anderen nu helpen met de kennis die ik over de jaren heb opgedaan.

Biografie

BIOGRAFIE Donna Lugassy

Donna Lugassy, geboren op 29 april 1994 te Rotterdam, is een opmerkelijke singer- songwriter & producer met een authentiek talent en een kenmerkend stemgeluid. Op 7- jarige leeftijd ontdekte ze haar passie voor muziek en begon ze haar unieke artistieke reis.

Donna’s muzikale smaak gevormd door een eclectische mix van invloeden. Ze vond inspiratie in genres variërend van soul en R&B tot pop en elektronische muziek.
Hoewel haar familieleden haar inzet zagen, begrepen ze zelden het verlangen dat haar hart vulde. “
Waarom niet gewoon de gebruikelijke weg bewandelen?” vroegen ze zich af. Maar ze was vastberaden, vastbesloten om de klanken die binnenin haar leefden tot leven te wekken.

De weg was niet makkelijk. Ze moest vele obstakels overwinnen, soms worstelend met zelftwijfel en ontmoediging. Maar als een doorzetter, een verhalenverteller van melodieën, liet ze zich niet ontmoedigen door het feit dat niemand in haar familie ooit deze weg had bewandeld. Ze begreep dat haar reis uniek was.

In de loop der jaren heeft Donna Lugassy een indrukwekkende catalogus van muziek uitgebracht die haar artistieke groei en evolutie weerspiegelt. Haar eerdere releases werden met lof ontvangen en kregen brede erkenning in zowel binnen- als buitenland. Door haar muzikale reis heeft ze haar geluid voortdurend vernieuwd en haar grenzen verlegd, wat haar kunst en creatieve visie verrijkt.

Haar schrijfvaardigheid en het vermogen om diepgaande emoties in haar teksten vast te leggen, werden al snel opgemerkt door de muziekindustrie. Ze heeft samengewerkt met een indrukwekkende lijst van artiesten, waaronder AZ (USA), Idriss Elba (UK), Scooter (Duitsland), Sjaak, Sidney Samson, Lange Frans, Willie Wartaal (Jeugd van Tegenwoordig), Fatah, Lenji, Feis, Sepa, Twinns (USA), Yes-R, Ferreck Dawn, Lucky Charmes, Teknoclash en nog veel meer.

Haar vermogen om naadloos samen te werken en haar unieke stemgeluid aan te passen aan verschillende genres en stijlen, heeft haar de mogelijkheid gegeven om haar muziek naar nieuwe hoogten te tillen.
Hiervoor heeft ze gekozen om haar profiel op te splitsen en ‘
Ludona’ in het leven te roepen. Haar Engelstalige House/Dance/EDM alter ego. Dit nieuwe profiel bestaat sinds November 2022 en heeft inmiddels al meer dan 2 miljoen streams behaald.

Donna Lugassy blijft haar fans betoveren met haar onmiskenbare stem en haar vermogen om diepgaande emoties over te brengen door middel van muziek. Met haar nieuwste release ‘Storm’, laat ze opnieuw zien dat ze klaar is om de muziekscene te veroveren met haar eigenzinnige geluid en innovatieve benadering.

De toekomst ziet er veelbelovend uit voor Donna Lugassy, aangezien ze blijft groeien en evolueren als artiest. Haar passie en toewijding aan haar muziek blijven haar drijven om nieuwe hoogten te bereiken en haar fans te blijven betoveren met haar unieke talent.

Donna Lugassy Discography playlist: https://open.spotify.com/playlist/26pWTJzmUJ2cHANQ5WM39S?si=f952e7f4bad54804

Consultancy?

Ik krijg via mijn social media constant de vraag of ik tips heb, kan helpen of bepaalde structuren en contracten kan uitleggen. Dat doe ik heel graag, maar de vraag is iets te groot geworden om het als hobby te doen. Dus vandaar dat ik het nu doe als muziek consultant voor zelfstandige/independent/indie artiesten en/of startende recordlabels.

Daarom consultancy: ik vertel jou wat jij wil weten, zodat jij alles zelf kunt doen, tegen een uurtarief. Als je het eenmaal weet en snapt, heb je mij dus ook niet meer nodig en kun je zelfstandig aan de slag. Heb je me nog wel nodig? Dan plannen we nog wat tijd in en help ik je verder met alle liefde. Hoe kom ik in een Spotify playlist? Hoe kom ik bij Deezer en Apple Music in een playlist? Al deze vragen en meer kan ik voor je beanwoorden.

Je kunt bij mij niet alleen terecht voor advies, maar ook voor complete marketingplannen en strategieën.

Netwerk

Heb je artwork nodig voor je single/album? Zoek je mensen voor videoclips? Ik heb over de jaren zo’n immens groot netwerk in binnen- en buitenland opgebouwd dat ik je kan voorzien van vakmensen tegen een goede prijs. Ik heb zelf namelijk al alle goede, hardwerkende mensen voor je uitgezocht en gefilterd, omdat ik er zelf mee werk.

Publishing, Royalties, Distributie, Buma/Stemra, Sena...

Als je bij al deze termen een groot vraagteken ziet staan, kan ik je hiermee helpen. Ik kan het je uitleggen, zodat je een onderbouwde keuze kan maken als je eventueel een contract aangeboden hebt gekregen of als je er een wil krijgen.

Release

Er zit een volgorde in muziek releasen.

Je moet zorgen dat je je muziek/single/album af hebt, gemixt en gemasterd,
je artwork moet in orde zijn en de juiste grootte voor alle kanalen (Spotify, Apple music, Deezer, Amazon etc.)
en dan moet je ‘m ergens gaan inladen voor release.

Dan komen er nog meer moeilijke beslissingen:

Welke distributeur is het beste of past het beste bij mij?
En wat gebeurt er na de release?
Hoe kan ik mijn muziek promoten zodat mijn muziek ook daadwerkelijk gehoord wordt?Ik kan je bij al deze vragen helpen.

Gratis Intake

Ik hanteer een intake van 20/30 minuten via videochat. Dit doe ik om even kennis te maken en te kijken of ik je ook daadwerkelijk wil helpen. Als het allemaal klikt en ik je kan helpen dan kunnen we verder.

Prijzen

Intake: € 0,-
De intake is 20/30 minuten via videochat. Dit is gratis, omdat ik wil weten of ik je ook echt kan helpen met je vragen. Zo niet, ben ik hier heel eerlijk in en ga ik onze tijd niet verspillen.

Consultancy: € 50 per uur
Je kunt een uur of een paar uur inboeken, via videochat of in het echt. Ik beantwoord hier al je vragen en maak een plan met je voor hoe je verder kunt. Na de (video)meeting maak ik een samenvatting op over wat we hebben besproken, zodat je nog een leidraad hebt waarmee je verder kunt.
(Ik kan ook naar je toekomen maar reken dan een reisvergoeding van 0,19ct per kilometer.)

Marketingplan: €75
Een volledig marketingplan gepersonaliseerd op jouw muziek, genre en doelstelling.

Ik kan je ook voorzien van artwork of in contact brengen met de juiste mensen voor jouw wensen.

 

Klinkt dit allemaal interessant? Stuur dan een e-mail naar: info@DonnaLugassy.com

En ik reageer zo snel mogelijk!

Who is Donna?

I started releasing music myself when I was 14, on YouTube and popular music pages then. Gradually I started my own label and have collected more than 4 million plays to my name. With my independent label I am placed in Spotify playlists and my songs are played on the radio worldwide.

 

I remember how difficult it was in the beginning and when I was first offered contracts, I actually had no idea what they meant and entailed. I now want to help others with the knowledge I have gained over the years.

Why consultancy?

Why consultancy and what does it entail?

I constantly get asked through my social media if I have tips, can help or explain certain structures and contracts. I love to do that, but the demand has become a bit too great to do it as a hobby. So that’s why I now work as a music consultant for independent/indie artists and/or starting record labels.

 

That’s why i chose to do consultancy:
I’ll tell you what you want to know, at an hourly rate so that in the end you can do everything yourself. Once you know and understand it, you no longer need me and you can start working independently.
Do you still need me? Then we will schedule some more time and will gladly help you further.

How do I get into a Spotify playlist?
How do I get to Deezer and Apple Music in a playlist?
I can answer all these questions and more for you. You can contact me not only for advice, but also for complete marketing plans and strategies.

Network

Do you need artwork for your single/album? Are you looking for people to shoot your musicvideo? Over the years I have built up such an immense network national and abroad that I can provide you with professionals at a good price. I have already selected and filtered all the good, hardworking people for you, because I work with them myself.

Publishing, Royalties, Distribution, Buma/Stemra, Sena, ASCAP etc..

If all you see a is big question mark for all these terms, I can help you with this. I can explain it to you, so that you can make an informed choice if you have been offered a contract or if you want to get one.

Release

There is a sequence in a music release.

You have to make sure you have finished, mixed and mastered your music / single / album
your artwork must be in order and the correct size for all channels (Spotify, Apple music, Deezer, Amazon etc.)
and then you have to upload it ‘somewhere’ for release.

Then there will be even more difficult decisions:

Which distributor is or is the best for me?
And what happens after the release?
How can I promote my music so that my music is actually heard?

I can help you with all these questions.

Free intake

I use an intake of 20/30 minutes via video chat. I do this to get to know you and see if I actually am able to help you. If I know I can help you with your requests, we can continue.

Pricing

– Intake: € 0, –

The intake is 20/30 minutes via video chat. This is free, because I want to know if I can really help you with your questions. If not, I am very honest about this and not going to waste our time.

– Consultancy: € 50 per hour

You can book an hour or a few hours, via video chat or in real life. I’ll answer all your questions here and make a plan with you for how to proceed. After the (video) meeting I will make a summary of what we have discussed, so that you have a guideline with which you can continue.

(I can also come to you, but I will charge a travel allowance of 0.19 ct per kilometer. I am based in Rotterdam, The Netherlands, Europe)

– Marketing plan: € 75

A complete marketing plan personalized to your music, genre and purpose.

I can also provide you with artwork or put you in touch with the right people for your needs.

 

Does this all sound interesting? Send an email to: info@DonnaLugassy.com

And I will respond as soon as possible!

CONTACT ME